Aktivitet och närvaro

Stationen är obemannad.

Mer information här.

Kårens kalender

Inga händelser

Jfbk's senaste larm

Under hösten har kåren aktivt deltagit i en rad olika utbildningar! Vi har hela tiden uppmuntrat våra kårmedlemmar att ta del av så mycket kurser som möjligt. Under hösten har Ålands brand och räddningsförbund ordnat 2 kurser; Rökdykning och Brandkårens förstahjälp. Kåren deltog givetvis i båda kurser. I brandkårens förstahjälp deltog totalt 3 personer från Jomala, kursen hade fokus på grunder inom förstahjälp även syre-deligering var en del av kursen. Veckan efter FHJ kursen var det dags för 4 Jomalabor att utbilda sig inom rökdykning, -"kursen har varit fysiskt krävande" , sades av Linus Hellström numera rökdykare inom JFBK. 

Före kursen i rökdykning så avlade även 4 av kårens medlemmar; Simon x2, Linus och Christian ett praktiskt&teoretiskt prov i släckningsmanna kursen. Kursen har varit ett nytt koncept där kåren gemensamt med ÅBF står för utbildningen. Detta har gjort att de fyra redan nämnda under året fått möjlighet att träna praktiskt med vår egen utrustning! Konceptet var lyckat och vi hoppas efter utvärderingen att flera får chansen att bli släckningsmän på detta sätt!

Samtidigt har det kontinuerligt pågått utbildning inom Pre-hospital sjukvård dvs. Första respons för hjärtstopp. Totalt har ett 20 tal brandkårister utbildats inom området, projektet påbörjas 2015. Detta ger möjlighet för frivilliga brandkåren att utnyttja den geografiska närheten för att snabbt kunna bistå behövande, vilket vi hoppas kan rädda liv! 

Tisdagen den 9 december var det dags för 3av kårens medlemmar att fördjupas sig i FSB´s nya medlems program HAKA, nu återstår mycket arbete med att implementera systemet i kåren. Stort arbete läggs även ner på att föra in alla medlemmar i registret!


Kårnytt

  • 07-04-2015
    Under dom två senaste övningarna har kåren på nära håll haft förmånen att kunna stifta ytterligare bekantskap med brandförloppet vid olika konstruktioner. Först ut att eldas ner var en...
  • 17-03-2015
    Under dagens övning har vi bekantat oss med våran tank, vi har lärt oss hur man får ut vatten, hur man fyller på vatten och hur man kör skum. Allt detta för att vara väl rustade inför våren...

Våra sponsorer

Vi har 45 besökare och inga medlemmar online