Aktivitet och närvaro

Stationen är obemannad.

Mer information här.

Kårens kalender

Inga händelser

Jfbk's senaste larm

9-11 maj ordnade juniorledarne ett miniläger för kårens ungdomsavdelning. Lägret går ut på att ungdomarna ska få tjänstgöra som "riktiga brandmän" , det betyder att ungdomarna delas in i mindre grupper och efter roterande schema får rycka ut med kårens olika brandbilar. Ledarna jobbar hårt för att skapa så roliga och realistiska olyckor som möjligt, givetvis under ordnade och säkra former. 


Lägret är ett lyckat samarbete mellan Jomala FBK och Gottby FBK som tillsammans lever på jomala brandstation, Gottby deltar  med sin släckningsbil J21. Det råder även ett gott samarbete mellan nämnda kårer och Strandnäs FBK som tillsammans ordnar två stycken större larm, ett på dagen och ett på natten.

Nytt för detta års läger är att vi har fått utökning i fordonsparken genom att vi lånar Lemlands FBK´s förstahjälp bil, den rycker i år  även  ut på hjärtstopp. 

Kåren vill tacka alla duktiga ledare, föräldrar som ställt upp, sponsorer, och ett stort tack till Ålands schakt för ett gott samarbete! 


Kårnytt

  • 07-04-2015
    Under dom två senaste övningarna har kåren på nära håll haft förmånen att kunna stifta ytterligare bekantskap med brandförloppet vid olika konstruktioner. Först ut att eldas ner var en...
  • 17-03-2015
    Under dagens övning har vi bekantat oss med våran tank, vi har lärt oss hur man får ut vatten, hur man fyller på vatten och hur man kör skum. Allt detta för att vara väl rustade inför våren...

Våra sponsorer

Vi har 5 besökare och inga medlemmar online