Aktivitet och närvaro

Stationen är obemannad.

Mer information här.

Kårens kalender

Jfbk's senaste larm

Bilen är en Willys Overland Pick-up 4x4 årsmodell 1954. Den har en halvtoppsmotor på 2,2 l med en effekt om 72hk. Att den har en halvtoppsmotor betyder att den är försedd med 4 avgasventiler monterade i sidan och 4 insugsventiler i topplocket. Bilen har 6 volts el-system och är av modell (troligen 475-4WD Truck med motortyp F-134).

1954-1971

Willysen köptes ny 1954 till Jomala FBK och flaket byggdes om till skåp samma år av Elmar Sundin i Strandnäs som då tillhörde Jomala kommun. Byggnadskommitén bestod av dåvarande kårchef Valter Häggblom, Georg Wideman, som sakkunniga var Ruben Ståhlman och Georg Wilhelmsson utsedda. Förslag om hur påbyggnaden skulle utformas behandlades. De sakkunniga  var inte överens med kårbefälet om bilens överhäng och viktfördelning vilket resulterade i att dessa  inte längre deltog i påbyggnadens utformning. I färdigt skick var utrustningen ungefär följande. På motorhuven fanns en Amerikansk motorsiren vilken styrdes av en 6 volts vindrutetorkarmotor vilken fick sin ström från ena halvan av startbatteriet dvs. 3 V. Den i sin tur fördelade 6 V via släpskor till motorsirenen o den inbyggda röda lampan i rätt takt.

På taket fanns en utskjutbar stege om ca.12 m  och 3 st skarvstegar av trä. I sidoskåpen fanns följande utrustning: Vänster skåp; uppe under pressening,  4 st sugslangar med tillbehör. Underskåp vänster fram o bak 3” slang i  2 korgar/ skåp och 2 slangar/ korg dvs. 8 slangar. Underskåp höger fram o bak 2” slang i  2 korgar/ skåp och 2 slangar/ korg dvs. 8 slangar. Mellan slangskåpen ovanför hjulhuset fanns till höger dvs. verktyg och i vänster skåp en förstahjälplåda av trä. På höger sida upptill under pressening fanns ståndrör + nyckel samt div verktyg ss. Spett,spade, yxor, div strålrör , mm.

Inne i skåpet fanns till höger o vänster smala nedfällbara träbritsar och reservhjulet längst fram. Motorsprutan av märket Olympia var placerad inne i skåpet. Här inne förvarades sedan de övriga som alltid hör till och inte fick plats någon annan stans.
Bilen blev mycket tungt lastad och fick alldeles för mycket bakvikt. Motorn var för svag och topphastigheten blev därefter. Vintertid försågs brandbilen dessutom alltid med snökedjor vilket inte förbättrade hastigheten dock framkomligheten i snö.

1971-2007

Bilen såldes 1971 till byggfirman  Soujanen & Sjöblom . Senare såldes bilen till Gunnar Karlsson ( Skräddar Gunnar ) i Ulfsby. Motorn började gå dåligt pga. att en avgasventil hade bränts. Motorn skruvades isär och påbyggnaden/flaket avmonterades och skrotades. Bilen blev sedan stående utomhus i många år. Kåren gjorde upprepade försök att få köpa den tillbaka men överenskommelse därom kunde ej uppnås.
Efter många år i skogen såldes slutligen bilen åter och två olika ägare i Eckerö innehade bilen till våren 2007 då kåren erbjöds att återköpa bilen.

2007 och framåt

Undertecknad hade för många år sedan lovat kåren att om bilen återanskaffas kan jag försöka restaurera motorn. Efter att bilen kom återkom överenskoms med ordföranden Edgar Kalm o styrelsen att jag börjar restaureringen av motorn och undersöker möjligheterna av att kårens olboys kunde påbörja renovering/restaurering av Willysen. Efter att vi sökt o funderat över utrymme för jobbet överenskom vi om att värmeisolera och gipsbeklä rustmästarens garage för att kunna användas som lokal till dess att nya brandstationen står klar förhoppningsvis sommaren/hösten 2009.

Renoveringen av motorn påbörjades i mitten av december -07 av Göran o W och Herman Jansson hemma hos Göran . Med hjälp av PC och Internet har kontakt erhållits med Lars Svensson i Sverige som har bistått med uppgifter reservdelar och han kommer att vara allmänt behjälplig i fortsättningen.
Motorn blev klar stax efter årsskiftet och vänta nu på att monteras in i bilen. Se bilder av renoveringen.

Efter många timmars hårt arbete blev Willysen färdigrenoverad under mars månad och finns under sommaren att beskåda på brandkårsmuseet i hammarland.

De entusiaster som arbetad med projektet är bl.a. Helge Eriksson, Jan-Erik Ståhlman, Göran Wilhelmsson och Herman Jansson. Projektet har fått stor medial uppmärksamhet med bl.a. helsidesuppslag i båda de lokala dagstidningarna.

Hälsningar
Göran Wilhelmsson, syssloman.

Kårnytt

  • 07-04-2015
    Under dom två senaste övningarna har kåren på nära håll haft förmånen att kunna stifta ytterligare bekantskap med brandförloppet vid olika konstruktioner. Först ut att eldas ner var en...
  • 17-03-2015
    Under dagens övning har vi bekantat oss med våran tank, vi har lärt oss hur man får ut vatten, hur man fyller på vatten och hur man kör skum. Allt detta för att vara väl rustade inför våren...

Våra sponsorer

Vi har 9 besökare och inga medlemmar online