Aktivitet och närvaro

Stationen är obemannad.

Mer information här.

Kårens kalender

Jfbk's senaste larm

Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand.

Brandorsaker i hemmet

Elfel
I våra hem finns elapparater av alla slag. Dessa apparater kan ge upphov till brand på grund av att de överhettas eller används felaktigt. Om du känner misstänkta lukter eller hör ljud från elsystemet kan det vara bra att kontakta en elektriker. När ledningar och elapparater ska lagas är det alltid bäst om arbetet utförs av en fackman.
I övrigt är det ganska rutinartade åtgärder som behövs för att förebygga elbränder. Stäng alltid av TV:n med strömbrytaren, låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover.
Torka aldrig kläder på element eller bastuspisar. Ta för vana att dra ut kontakten när du använt ex. brödröst, strykjärn eller kaffebryggare.
Kom också ihåg att testa jordfelsbrytaren regelbundet.

Levande ljus och öppen eld
Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder i våra hem. Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på TV:n. Använd ljusstakar av "bra material" t.ex. keramik, glas eller plåt. Används inte ljusstakar av trä. Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Släck först!
Barn har i alla tider varit nyfikna på eld. Det är därför viktigt att barn lär sig att handskas med eld på ett bra sätt. Försök aldrig att skrämma ett barn för eld - det ökar bara nyfikenheten. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller öppen eld.
Rökning är den vanligaste orsaken vid brand med dödlig utgång. Det är inte bara i sängen det är förenat med livsfara att röka. Det är precis lika farligt att somna från cigaretten i en fåtölj eller soffa.
En annan viktig sak är att blöta innehållet i askkoppen innan den töms.

Köket kan vara en brandfara
Många bränder börjar på spisen. Torrkokning är en vanlig brandorsak.
Fett och oljor börjar brinna när temperaturen blir hög, liksom stearin. Lämna därför inte något kokande på spisen när du går ut från köket. Om det skulle börja brinna i en kastrull med olja eller fett, använd absolut INTE vatten för att släcka branden, då detta orsakar en väldigt kraftig reaktion! Använd istället en brandfilt, ett lock eller liknande för att kväva elden.
En timer som bryter strömmen till spis och kaffebryggare kan vara bra att installera. Att dessutom försöka hålla köksfläkten så ren som möjligt är ett bra sätt att minska brandfaran i köket. Fett och sot brinner nämligen väldigt lätt.

Brandfarliga varor
Mycket brandfarliga vätskor är bensin, T-sprit, fotogen och tändvätska. Förvara dessa vätskor i lämpliga kärl och på ställen som barn inte kommer åt.
Tänd grillen eller liknande med tändvätska. Använd aldrig bensin eller T-sprit.
Släng aldrig en sprayflaska på öppen eld. Den kan explodera med kraft!
Gasol är en mycket brandfarlig gas och därför är hanteringen av gasol mycket viktig. Stäng av ventilen på gasolflaskan när gasen inte används. Om du har gasol i båten eller husvagnen är det viktigt att kontrollera kopplingar, ventiler och slangar ofta så de inte är skadade.

Anlagda bränder
Bostadsområden drabbas ofta av anlagda bränder. Det bästa sättet att förhindra detta är att inte förvara brännbart material i trapphus eller på andra lättillgängliga platser. Det är också viktigt att hålla vind, källare och garage låsta och se till att belysningen fungerar.
Detta är åtgärder som försvårar för brandanläggaren

Checklista - Är ditt hem säkert? Finns också som PDF här.

 • Vi är medvetna om riskerna som finns?
 • Brandvarnarna fungerar?
 • Alla i familjen vet var brandsläckaren finns?
 • Alla i familjen vet hur man använder brandsläckaren?
 • Alla i familjen vet hur man använder brandfilten?
 • Vi har en plan för utrymning?
 • Det är dammfritt vid alla vitvaror, dator och tv?
 • Alla våra sladdar och kontakter är hela?
 • Våra lampor är placerade långt från brännbara saker?
 • Ljus i ljusstakar är placerade så att de står stadigt och inte riskerar att välta?
 • Alla i familjen släcker levande ljus när de lämnar ett rum?
 • Vi håller tändstickor och cigarettändare utom räckhåll för barnen, helst inlåsta?
 • Våra glödlampor har rätt watt-antal?
 • Vi använder skarvsladdar och skarvdosor i så liten omfattning som möjligt?
 • Vi ser till att inga skarvsladdar ligger i kläm?
 • Vi försöker undvika att lämna spisen vid matlagning även om vi har spisvakten installerad?
 • Vår köksfläkt är rengjord?
 • Va drar ur kontakten ur kaffebryggaren och brödrosten eller har installerat en timer?
 • Vi vet hur vi ska hantera brandfarliga vätskor och självantändande oljor?
 • Vi har inget brännbart material som ligger i den öppna spisens omedelbara närhet?
 • Vi har gnistgaller framför den öppna spisen?
 • Vår skorsten är kontrollerad och sotad inför varje vintersäsong?

Källor
Brandskyddsföreningen
säkerhetstips.se

Kårnytt

 • 07-04-2015
  Under dom två senaste övningarna har kåren på nära håll haft förmånen att kunna stifta ytterligare bekantskap med brandförloppet vid olika konstruktioner. Först ut att eldas ner var en...
 • 17-03-2015
  Under dagens övning har vi bekantat oss med våran tank, vi har lärt oss hur man får ut vatten, hur man fyller på vatten och hur man kör skum. Allt detta för att vara väl rustade inför våren...

Våra sponsorer

Vi har 47 besökare och inga medlemmar online